A GYŐRI KOSÁRLABDA CLUB

 

HÁZIRENDJE

 

 1. Betartása és betartatása az egyesület minden sportolójára és edzőjére nézve kötelező.
 2. Az egyesület csapatainak edzésein, más sportegyesület kosárlabdázója csak az egyesület vezetőjének előzetes engedélyével vehet részt.
 3. A sportoló számára az edzésprogramot az egyesület az edzőin keresztül biztosítja
 4. A sportoló számára mérkőzés felszerelést az egyesület biztosít.
 5. Minden edzésen kötelező egy fehér és egy színes trikó, továbbá az edző által meghatározott felszerelések megléte. Bármely tornatermet és sportcsarnokot csak az előírt, kizárólag erre a célra szolgáló sportcipőben használhatja, ha szabadtéri edzése van arra külön cipőt rendszeresít és visel. Az Egyesület tulajdonát képező versenyfelszerelés (mezek, melegítők, stb) használata edzéseken és utcán szigorúan tilos.
 6. A sportoló a tornateremben és kültéri edzéseken gondos körültekintéssel jár el. Figyel és ügyel csapattársaira csak úgy mint ellenfeleire, balesetet előidéző cselekményt nem idéz elő.
 7. A sportoló betartja a higiéniai követelményeket (váltó zokni, alsónemű, papucs, saját törülköző, minden edzés és mérkőzés után zuhanyzás stb)
 8. A sportoló körmének hossza normális, órát ékszert edzésen és mérkőzésen nem visel. A fertőző betegségek terjedésének megakadályozása érdekében csak a saját kulacsából iszik. Ha az orvos, vagy edzője mást nem ír elő, kizárólag vizet, ásványvizet vagy koffein mentes energia italt fogyaszthat.
 9. A sportoló utcai öltözéke az évszaknak illetve az időjárásnak megfelelő.
 10. A sportoló tudomásul veszi, hogy rágógumi fogyasztása egészségvédelmi okokból, valamint a létesítmények tisztaságának biztosítása okán a sportcsarnokok és a tornatermek területén tilos. Az ebből eredő károkért a sportoló a felelős.
 11. Ha az orvos, sportmasszőr, edző szükségesnek tartja, akkor a sportoló köteles a munkára kész állapotához gyógyászati segédeszközöket viselni (fűző, talpbetét, ragasztás térd- és bokavédők, gumiharisnya, bandázs stb).
 12. Ha a sportoló mozgásképes – nem fekvőbeteg – köteles az edzésen megjelenni, állapotától függően könnyített vagy rehabilitációs feladatokkal a munkában részt venni. Ugyanígy köteles megjelenni csapatának hazai mérkőzésein még akkor is, ha nincs a játékos keretben. Ez esetben harminc perccel a mérkőzés előtt kell jelentkeznie az edzőnél.
 13. A sportoló edzésre és mérkőzésre nagy értékű tárgyakat ékszereket nem hord magával. Amennyiben ez elkerülhetetlen azt az edzőjének az edzés és a mérkőzés idejére átadja megőrzésre. A leadott nem adott tárgyakért az egyesület és az edző felelősséget nem vállal.
 14. Az edzők kötelesek a sportolók által leadott tárgyakat külön az erre a célra rendszeresített tárolóeszközben tartani és az edzés és mérkőzés teljes ideje alatt illetéktelenek által észrevétlenül meg nem közelíthetően helyen tartani.
 15. A sportoló az Egyesület felnőtt csapatának hazai mérkőzésén, amennyiben nincs saját csapatának mérkőzése, részt vesz.
 16. A sportolónak az edzésről – csapat foglalkozásról, egyesületi rendezvényről – távolmaradását előre be kell jelentenie az edzőjének. Amennyiben ez nem lehetséges, az egyesület valamely vezetőjének. A távolmaradás csak alapos indok esetén fogadható el, egyébként szankcionálható, különösen a mérkőzésről történő távolmaradás esetére.
 17. A mérkőzésen kapott technikai hiba vagy sportszerülten (szándékos) durvaság esetén, a csapat edzője az elkövető játékosra szankciót szabhat ki függetlenül bármely a hivatalos szövetség által kezdeményezett eljárástól.
 18. A sportoló mérkőzésen való részvételéről az edző dönt.
 19. A sportoló az egyesülettől kapott mindennemű sportfelszerelésért személyesen, anyagilag az edzője irányában felelős. A sportfelszerelés ápolása, tisztántartása a sportoló feladata.
 20. Mérkőzéseken csak tiszta, ápolt felszerelésben lehet részt venni. Rongálódás, felszerelés elvesztés esetén, a felelősség teljes egészében a játékost terheli, melyet edzője rajta kötelezően érvényesít. Ellenkező esetben az edző maga fizeti meg a kárt az egyesületnek.
 21. A sportoló felkérése esetén köteles az egyesületet népszerűsítő rendezvényeken részt venni. Erre a tanulmányi kötelezettséggel rendelkező sportolókat csak ezen kötelezettségükkel összhangban lehet kötelezni.
 22. A sportoló a felkészüléshez szükséges feladatokat az edző utasítása szerint végrehajtja. Az edzéseken és mérkőzéseken tehetsége és legjobb tudása szerint helyt áll. A sportoló kötelessége megismerni a versenykiírásokat, szabályokat melyek csapatára vonatkoznak.
 23. A sportoló köteles az egyesülethez, sportolói mivoltához méltó módon viselkedni nem csak a sportversenyeken, de más rendezvényen, utcán, közlekedési eszközön, kiváltképp ha csapattársaival van és az egyesületet is képviselik.
 24. A sportoló az egyesület által rendelkezésre bocsátott tornatere, sportcsarnok és azok öltözőinek rendjét, tisztaságát megtartja azt csapattársaival együtt aktívan felügyeli és azt edzés és mérkőzés után az elvárható rendben adja át. Felelős a csapata által okozott károkért. Saját csapattársai és az egyesület értékeire vigyáz.
 25. A sportoló köteles fegyelmi vétsége esetén, az egyesület meghatározott fegyelmi bizottsága előtt megjelenni.
 26. A sportoló kötelessége jelenteni minden olyan sérülést, rossz közérzetet, orvosi kezelést, amely munkájának intenzitását vagy egészségi állapotát akár a legcsekélyebb mértékben is befolyásolja.
 27. A sportoló aláveti magát azoknak az egészségügyi és sportorvosi vizsgálatoknak, melyek felkészülési szintjének, edzettségének, egészségi állapotának felméréséhez, ellenőrzéséhez szükségesek lehetnek.
 28. A sportoló vállalja, hogy az egyesületnél folytatott sporttevékenysége ideje alatt a dohányzást, az alkohol és drog fogyasztásának legenyhébb formáját is kizárja. Ha tudomást szerez arról, hogy ezt bárki is megsérti, azt haladéktalanul jelenti az edzőjének. A jelzett egészségkárosító anyagok használata az egyesületből történő azonnali kizárást is vonhatja maga után.
 29. A sportoló köteles az elérhetőségi körülményeiben beállt változásokat azok módosulásától számított három napon belül edzőjének bejelenteni.
 30. A sportoló más sportszervezet edzésein, rendezvényein, sporteseményein csak a szakmai igazgató előzetesen kiadott írásos engedélyével vehet részt. 
 1. A sportoló a korosztályos válogatott edzésein, edzőtáborain, mérkőzésein az egyesület szakmai igazgatójának, vagy ügyvezető elnökének előzetes jóváhagyásával köteles részt venni.
 2. Az egyesülettől való más egyesületbe történő igazolás feltétele, hogy a sportoló az egyesület felé fennálló erkölcsi vagy anyagi tartozását a sportoló rendezi. Így minden tartozását megfizeti, és a szerelését leadja.
 3. A sportoló az edzést megelőzően 15 perccel érkezik és 5 perccel az edzést megelőzően munkára készen áll.
 4. A sportoló a mérkőzést megelőzően (ha az edző másképpen nem rendelkezik) az esemény helyszínén kezdés előtt egy órával, bemelegítésre készen várja a feladatát.
 5. Idegenbeli mérkőzések esetén a mérkőzés a csapat közös utazásának indulásával kezdődik és a csapat közös utazásának végeztével zárul. A közös utazás alól az utánpótlás esetén az utánpótlás vezető, a felnőtt és U21 csapat esetén a szakmai igazgató és a szakosztályvezető adhat felmentést.
 6. A sportoló az utazások alkalmával az indulás előtt 15 perccel érkezik az indulás helyszínére.
 7. Az egyesület csapatainak felkészülési időszaka a gyermek és kenguru korcsoport kivételével augusztus eleje. A kenguru és gyermek korcsoportok felkészülésének kezdete augusztus 20-a utáni első munkanap. Az edzések kezdetének meghatározása, az egyesület szakmai igazgatójának feladata.
 8. Az egyesület csapatainak munkája, az iskolaidőhöz kötött. Az őszi, tavaszi és téli szünetben az egyesület edzései szünetelnek. Ettől eltérő programot az edzőnek és a szakmai igazgatónak joga van hirdetni a szünetekre vonatkozólag.
 9. Az egyesület csapatainak munkája a nyári szünet kezdetéig tart, függetlenül a bajnoki szezon zárásától. Amennyiben a bajnoki szezon tovább tart, mint a nyári szünet kezdete, úgy a bajnoki szezon vége után egy héttel ér véget a munka.
 10. A bajnoki szezon zárása után, a korcsoportot váltó sportolók az év végéig már a következő évi csapatukkal kötelesek edzeni. Ennek koordinálása az edző és a szakmai igazgató feladata.
 11. A sportoló tudomásul veszi, hogy az egyesületnél folytatott sporttevékenységgel kapcsolatban utasításokat az edzőjétől, a vezetőedzőtől, a szakmai igazgatótól és az egyesület ügyvezető elnökétől kaphat, melyet köteles végrehajtani.
 12. Az edző köteles két havonta a sportoló bizonyítványát ellenőrizni. Nem megfelelő tanulmányi eredmény esetén a sportolóval szemben szankciókkal élhet.
 13. Az edző köteles a szakmai igazgató és az egyesület ügyvezető elnökének és alelnökének utasításait betartani.
 14. Az edzők kötelesek a szakmai igazgató, az egyesület ügyvezető elnöke és alelnöke kérésére a megfelelő adatszolgáltatásokat megtenni.
 15. Az edző köteles az egyesület által meghatározott határidőre az éve edzéstervét leadni.
 16. Az edző köteles az egyesület által jóváhagyott formátumú edzésnaplót naprakészen vezetni.
 17. Az edző köteles a szakmai igazgató által meghatározott időszakonként a csapatánál felméréseket végezni.
 18. Az edző köteles minden utánpótlás torna után legkésőbb a tornát követő munkanap 18.00-ig írásos jelentést tenni a tornáról, az egyesület szakmai igazgatója felé.
 19. Az edző köteles évente meghatározott időszakonként írásos szakmai értékelést küldeni a csapatáról a szakmai igazgató felé.
 20. Az edző köteles részt venni az MKOSZ által szervezett licenc szerző és az egyesület által szervezett szakmai továbbképzéseken.
 21. Az edző köteles akadályoztatása esetén, megfelelő helyettesítésről gondoskodni.
 22. A sportoló köteles a tagdíjat a megadott határidőre megfizetni az egyesület felé. A tagdíjat a sportoló az edzőjének adja át. Késedelmes fizetés esetén az edző vagy az utánpótlás vezető jogosult megvonni a játékosnak a mérkőzésen való szereplésének jogát.
 23. Az összegyűjtött tagdíjjal az edző köteles az átvételt igazoló összesítő listával havonta elszámolni.
 24. A tagdíj mértékéről, fizetésének ütemezéséről és fizetésének módjáról az egyesület elnöksége jogosult dönteni.
 25. A tagdíjat két részletben kell befizetni. Az első részt, az első öt hónapra vonatkoztatva, szeptember 15-ig, a második részt a második öt hónapra vonatkoztatva január 15-ig.
 26. Az egyesület a csapat edzőjének javaslatára havi fizetési kedvezményt nyújthat az arra rászoruló sportolói számára.
 27. A sportolók szüleinek részére évente két alkalommal tart az egyesület szülői értekezletet. Az elsőt szeptember-október hónapban, a másodikat április-május hónapban.

 

Elfogadta a Győri Kosárlabda Club elnöksége

 

Győr, 2009. március 30.

Győri Kosárlabda Klub

Partnereink